Klamydiafallen ökar i Sverige – ett landskap står för nästan halva ökningen

Antalet nya fall av klamydia är det högsta sedan 2012 och ett landskap står ensamt för nästan hälften av ökningen.


De senaste åren har antalet klamydiafall per år i Sverige legat ganska stabilt runt 36 000 fall. Men att döma av Klamydia ökar främst i Skånestatistiken så kommer den siffran bli något högre i år. Fram till och med juli i år har drygt 20 700 personer diagnosticerats med klamydia, en ökning med 5 procent jämfört med förra året och den högsta siffran sedan 2012. Även om ökningen för hela landet inte är så dramatisk så sticker ett landskap ut. Skåne står nämligen självt för nästan hälften av ökningen. Där har antalet fall jämfört med förra året ökat med 23 procent, rapporterar TT.

Exakt vad den kraftiga ökningen av skånska klamydiafall beror på är oklart men enligt Håkan Miörner, smittskyddsläkare i Region Skåne, kan en anledning vara att man gör fler provtagningar.

– Men det är inte hela sanningen. Vi har inte någon bra förklaring till varför det varit en relativt kraftig ökning på så kort tid, säger han till TT.