Självtest för flera sjukdomar samtidigt med intelligent papper

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan har tagit fram ett intelligent papper som kan göra det möjligt att upptäcka flera sjukdomar med ett enkelt självtest i hemmet.


GraviditetstestPapper används idag i olika självtester som graviditetstest. En liten mängd kroppsvätska sugs in i pappret som fångar upp en speciell markör. I graviditetstest handlar det om hormonet HCG som finns i urin om du är gravid.

Men pappret i graviditetstest är inte särskild sofistikerat, det kan som mest ge ja- eller nej-svar och är inte alltid helt pålitligt.

På KTH har forskare tagit fram ett ”smart papper”, byggt på mikroskopisk nivå med fiber som är noggrant ordnade i ett tredimensionellt nät. Pappret är mycket känsligt och kan märka av små mängder av biomarkörer i kroppen. Dessutom kan pappret delas upp i olika rutor som fångar upp olika biomarkörer. På så sätt kan ett och samma test användas för flera sjukdomar.

Än har inga specifika självtest utformats med det intelligenta pappret men forskare ser möjligheter för pappret att testa allt från hjärtinfarkt till njursjukdomar.