Prov från slidan är säkrare än urintest vid klamydia

Prov från slidan är ett säkrare sätt att testa sig för klamydia än ett urintest. Urintest är nämligen inte lika känsligt för klamydia och missar därmed fler fall.


Urintest är mindre känsliga för klamydia och missar fler fall än prov som tas inuti slidan. Detta visar en utvärdering som SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, har gjort.

Det är viktigt att testet inte visar fel eftersom klamydia kan leda till andra sjukdomar  och tillstånd om den inte får behandling. Det är också viktigt att stoppa smittan så att den inte sprider sig vidare.