Behandling av klamydia

Om du har klamydia är det väldigt viktigt att du får behandling. Detta eftersom klamydia kan ge allvarliga följdsjukdomar. Klamydia faller under smittsskyddslagen och måste alltid spåras.


Behanding av klamydiaBehandlas med antibiotika

Klamydia behandlas med antibiotika under nio dagar. Detta tas med hjälp av tabletter. I undantagsfall ges en singeldos och då vid ökad risk för resistensutveckling.

Ha inte sex under behandlingen

Du ska undvika att ha sex till dess att behandlingen är helt avslutad. Annars riskerar du att få tillbaka infektionen eller att smitta andra.

All form av behandling är helt gratis.

Behandling för gravida kvinnor

Om du är gravid så är det väldig viktigt att du blir behandlad. Klamydia kan nämligen göra så att fostersäcken blir infekterad, att barnet föds för tidigt eller att barnet smittas under förlossningen och därmed får ögoninfektion eller lunginfektion som orsakats av klamydia.

Om du är gravid behandlas du med antibiotika, men då en annan typ av antibiotika som inte riskerar att skada barnet.

Klamydian måste spåras

Klamydia lyder under smittskyddslagen och måste alltid spåras. Detta eftersom klamydia smittar lätt och kan ge allvarliga följdsjukdomar.

Vilka har du haft sex med det senaste året?

Därför är du skyldig att uppge vilka du har haft sex med de senaste 12 månaderna eller sen du senast testade dig.

Du kan välja att antingen berätta själv för dessa personer eller göra det anonymt genom att lämna deras kontaktuppgifter till sjukvården.

Ibland krävs uppföljning

Efter fyra veckor så kan du på vissa mottagningar bli erbjuden uppföljning i form av ytterligare ett klamydiatest för att se om behandlingen har hjälpt.

Har du haft sex eller missat nån tablett?

Detta kan vara bra att göra om du har glömt att ta medicinen någon dag, har haft sex eller haft diarré eller kräkningar under behandlingsperioden.