Följdsjukdomar av klamydia

Klamydia kan ge dig svårigheter att få barn i framtiden. Risken för komplikationer minskar ju tidigare du får behandling.


Följdsjukdomar efter klamydia

Klamydiainfektionen kan orsaka skador som gör det svårare att få barn, och som även ökar risken för utomkvedshavandeskap.

Följdsjukdomar för kvinnor

Om klamydiainfektionen inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem, speciellt hos kvinnor.

Klamydia orsakar en infektion i underlivet som kan sprida sig till livmodern och äggledarna. En äggledarinflammation kan ge komplikationer så som:

  • Kronisk buksmärta (ibland även samlagssmärtor)
  • Ofrivillig barnlöshet
  • Utomkvedshavandeskap (en graviditet som växer utanför livmodern, oftast i äggledaren)

Ungefär tio procent av de som fått en äggledarinflammation drabbas av utomkvedshavandeskap.

Ofrivillig barnlöshet (infertilitet)

Klamydia kan göra så att du får svårt att få barn. Även efter att klamydian behandlats.

Hälften av all kvinnlig infertilitet orsakas av klamydiainfektioner. Du kan dock inte ta reda på om du har fått svårigheter förrän du försöker bli gravid.

Infertiliteten beror på att inflammationen i äggledarna kan ha orsakat skador.

Följdsjukdomar för män

Män kan få bitestikelinflammation på grund av klamydia. Detta kan påverka fruktsamheten.

Andra följdsjukdomar som du kan få av klamydia

Infektionen kan även ge följdsjukdomar som:

  • Ögoninflammation
  • Hudutslag
  • Skador på munslemhinnan
  • Smärta i stora leder.

Hos 20 procent så stannar besvären i mer än ett år.

Risken för följdsjukdomar beror på…

… hur lång tid du haft infektionen

Ju längre du har en klamydiainfektionen desto större är risken för följdsjukdomar.

… hur många gånger du haft infektionen

Risken ökar för nedsatt fruktsamhet ju fler gånger du har fått en äggledarinflammation.

Om du har drabbats en gång så är risken för infertilitet fem gånger större än den som aldrig haft en äggledarinflammation.

Om du har drabbas av äggledarinflammation två gånger så är risken elva gånger större. Har du drabbats tre gånger är risken 20 gånger större att inte kunna få barn.