Symptom på klamydia

Klamydia är en de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och fortsätter att öka. Har du haft oskyddat samlag så kan du ha blivit smittad. Ett vanligt symptom är sveda när du kissar och flytningar. Men klamydia kan ligga latent i kroppen och ger oftast inga symptom alls.


symptom på klamydia

Klamydia kan likna urinvägsinfektion eftersom det ibland kan svida när du kissar.

Symptom hos kvinnor

Klamydia ger oftast inga symptom. Men eventuella symptom hos kvinnor kan vara:

  • Inga symptom (Ofta ger klamydia inga symptom alls. Trots det är det viktigt att du testar dig och behandlar klamydia då även klamydia utan symptom kan leda till komplikationer).
  • Det svider när du kissar
  • Mer flytningar eller flytningar som luktar illa
  • Mellanblödningar
  • Blödningar efter samlag
  • Ont i nederdelen av magen

Symptom hos män

Klamydia ger oftast inga symptom. Men eventuella symptom hos män kan vara:

  • Inga symptom (Ofta ger klamydia inga symptom alls. Trots det är det viktigt att du testar dig och behandlar klamydia då även klamydia utan symptom kan leda till komplikationer).
  • Det svider när du kissar
  • Flytningar från urinröret
  • Värk eller svullnad i pungen

Klamydia kan ligga latent i kroppen

Det är vanligast att symptomen kommer ungefär en till två veckor efter att du har smittats. Men det kan också ta flera månader. Klamydia kan nämligen ligga latent i kroppen utan att bryta ut och långt senare ge besvär.

Klamydiatest upptäcker även latent klamydia.